Çalışanlarınız muhtemelen yapay zeka tarafından üretilen çalışmaları kendilerininmiş gibi gösteriyor: Rapor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Çalışanlarınız muhtemelen yapay zeka tarafından üretilen çalışmaları kendilerininmiş gibi gösteriyor: Rapor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Önemli bir şekilde ankete katılanların %32’si de üretken yapay zekayı yakın zamanda kullanmaya başlamayı planladıklarını söyledi

Bütün bunlar teknolojinin gelişimi açısından iyiye işarettir Çalışanların yaklaşık %70’i, üretken yapay zekanın işyerinde güvenli ve etik bir şekilde kullanılmasına ilişkin herhangi bir eğitimi tamamlamamış veya herhangi bir eğitim almamıştır Salesforce’un etik ve insani kullanım sorumlusu Paula Goldman bir blog yazısında şunları söyledi: “Açık yönergelerle çalışanlar, yapay zekanın risklerini anlayıp ele alabilecek, aynı zamanda kariyerlerine güç katmak için yeniliklerden yararlanabilecekler Bu, son zamanlardaki önemli bir sonuçtur

İlginç bir şekilde ankete katılan çalışanların neredeyse %50’si, üretken yapay zeka konusunda uzmanlığın geliştirilmesinin iş tatminlerini artırmaya, işyerinde daha çok aranmalarını sağlamaya ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacağını söyledi

Üretken yapay zekanın etik olmayan kullanımı

Yetkisiz üretken yapay zekanın kullanımı arttıkça çalışanlar, yapay zeka tarafından üretilen çalışmaları kendilerininmiş gibi göstermek de dahil olmak üzere etik olmayan faaliyetlerde bulunuyor Öte yandan Hollanda, izinsiz üretken yapay zeka araçlarının en düşük kullanımını kaydetti; ankete katılan çalışanların yalnızca %43’ü bu araçları kullanıyor

Salesforce anketinde ortaya çıkan önemli bir boşluk eğitim eksikliğidir


Popülaritesine rağmen üretken yapay zeka Büyüme devam ederken, işletmelerin, çalışanların işletmeyi riske atabilecek yetkisiz araçları kullanmasını önleyecek politikaları açıkça tanımlamalarına acil ihtiyaç vardır Salesforce anketi 14 ülkede yaklaşık 14genel-13

Açıkça tanımlanmış kullanım politikalarının eksikliği, işletmeleri bu risklere karşı savunmasız hale getiriyor ve üretken yapay zekanın geniş potansiyelini fark etmelerini engelliyor Ankete katılanların yaklaşık %64’ü üretken yapay zeka çalışmalarını kendilerininmiş gibi değerlendirdi ve çalışanların %41’i, bir iş fırsatını güvence altına almak için üretken yapay zeka becerilerini abartmayı düşünebilir McKinsey’e göre

Politika eksikliği, işletmeleri güvenlik risklerine karşı savunmasız hale getiriyor

Üretken yapay zekanın kullanımı artmaya devam etse bile, güvenli ve yetkili araçlara ilişkin politika ve netlik eksikliği, kuruluşlar için güvenlik risklerini artırıyor Üretken yapay zeka kullanıcıları bunun öneminin farkında; %71’i bunun kendilerini işyerinde daha üretken hale getirdiğini söylüyor ve %58’i teknolojinin kendilerini işe daha bağlı hale getirdiğine inanıyor Anket, Üretken Yapay Zeka Anlık Görüntü Araştırma Serisinin “İşyerinde Yapay Zekanın Vaatleri ve Tuzakları” kapsamında gerçekleştirildi Bir ankette Salesforce tarafından yürütülen Bu yılın başlarında ankete katılanların %73’ü üretken yapay zekanın güvenlik riskleri taşıdığına inandıklarını söyledi

Anket, çalışanların dörtte birinden biraz fazlasının (%28) işyerinde üretken yapay zeka kullandığını ve yarısından fazlasının bunu işverenlerinin herhangi bir onayı veya izni olmadan kullandığını ortaya çıkardı 000 tam zamanlı çalışan bulunmaktadır Bunlardan %15’inin üretken yapay zekanın iş için kullanılmasına ilişkin gevşek tanımlanmış politikaları var ve ankete katılanların %37’sinin üretken yapay zekanın işte kullanımına ilişkin herhangi bir politikası yok ve geri kalan %27’nin de hiçbir fikri yok Yanlış sonuçlar ve fikri mülkiyet haklarının ihlali, üretken yapay zekayla ilgili diğer risklerden bazılarıdır

Üretken yapay zekanın kullanımının giderek artmasının temel nedeni, çalışan verimliliğinin artmasına önemli ölçüde yardımcı olduğunun anlaşılmasıdır Üretken yapay zeka, küresel ekonomiye potansiyel olarak yıllık 2,6 ila 4,4 trilyon dolar katabilir ”

Telif Hakkı © 2023 IDG Communications, Inc

Salesforce anketine göre, yetkisiz ve yasaklı üretken yapay zeka araçlarının kullanımı Hindistan’da en yüksek seviyedeydi; ankete katılan sektörlerdeki çalışanların %64’ü bunları kariyerlerini ilerletmek için kullanıyordu Salesforce anketine göre şirketlerin yaklaşık %79’unun üretken yapay zeka kullanımına ilişkin açıkça tanımlanmış politikaları yok